Преводи на румънски език

Преводи от и на румънски език

Професионални преводачески услуги от и на румънски език в следните области:

Юридически преводи:

 • правна документация - договори за (покупко-продажба, лизинг, предоставяне на услуги, консултации, трудов договор), конвенции, наредби, документи за регистрация на търговско дружество, обществени поръчки, НПО, документи за самоличност и за гражданско състояние;
 • румънско и българско законодателство
Преводи в областта на туризма:
 • рекламни туристически представителни брошури;
 • рекламни туристически материали;
 • интернет страници на хотели, курорти, ресторанти и др;
 • рекламни материали на туристически агенции;
 • туристически каталози, брошури, менюта и др.

Икономическа, банкова и финансова документация:

 • финансови и одитни доклади;
 • бизнес планове ;
 • финансови проучвания и анализи, маркетингови проучвания и др.
 • брошури, менюта и рекламни материали

Технически преводи:

 • технически ръководства;
 • инструкции за експлоатация към всякакъв тип оборудване
 • проекти;
 • техническа документация;

IT преводи:

 • уеб-сайтове
 • IT проекти

Медицински преводи:

 • медицински документи и епикризи;
 • каталози;

Устни преводи от и на румънски език, както и придружаване в страната и чужбина. 

Устни преводи в рамките на
:
 • семинари в България и Румъния;;
 • устни преводи на панаири в България и Румъния;;
 • търговски преговори - в България и Румъния;
 • бизнес срещи - в България и Румъния; 
 • конференции - в България и Румъния;
 • фирмени презентации - в България и Румъния;
 • бизнес пътувания в България и Румъния;
 • съпровождане на частни лица и делегации;
 • преводи на конференции, семинари и други мероприятия;
 • телефонни преговори
 • и други
You are here